HotelsB2C.com - онлайн резервации

Хотели в цял свят от www.hotelsb2c.com
Национален телефон 0700 15 999

Защо да резервирам хотел с hotelsB2C.com

Отстъпка до 10% за всяка резервация от регистриран потребителВсеки регистриран потребител получава 5% отстъпка за всяка резервация направена през профила си.
Допълнителни отстъпки:
При 3 реализирани резервации – отстъпка от 6%
При 6 реализирани резервации – отстъпка от 7%
При 9 реализирани резервации – отстъпка от 8%
При 12 реализирани резервации – отстъпка от 9%
При 15 и повече реализирани резервации –отстъпка от 10%
НОВО!

Гарантирано Ниски цени- ние търсим за Вас в 8 от най-големите хотелски провайдъри в света
- ние не начисляваме допълнителни такси върху резервацията
- ние не начисляваме такси за Вашето плащане, независимо дали е с дебитна или кредитна карта

141 830 хотела в над 25 000 дестинации в цял свят

Резервация в реално време с незабавно потвърждение

Удобни и лесни начини за плащане- дебитна карта
- кредитна карта
- банков трансфер
- в брой

Без такси за анулация

Запознайте се със света

Общи условия за ползване на www.hotelsb2c.com

Приемането на настоящите Общи условия е условие за ползване на www.hotelsb2c.com. Те са приложими от момента, в който отворите настоящия уебсайт и се прилагат върху всички услуги, предлагани от www.hotelsb2c.com. Чрез достъпа си и използването на Интернет страницата по какъвто и да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и че между Вас и дружеството собственик на уебсайта www.hotelsb2c.com възникват договорни отношения. Поради това e необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях, да преустановите незабавно използването на уебсайта.

Дефиниции

www.hotelsb2c.com
представлява резервационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за извършване на резервации по електронен път www.hotelsb2c.com функционира под формата на уебсайт, представляващ онлайн платформа;


„Дружеството“/„Астрал Холидейз“
е „Астрал Холидейз Интернешънъл” АД, ЕИК 203815332, което управлява и администрира www.hotelsb2c.com. и което е негов собственик.


„Уебсайт“/„Сайт“
означава страници с информация, всяка една собственост на „Астрал Холидейз“. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и др. Място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;


„Платформа“
означава уебсайт (включително мобилна версия) и приложенията, чрез които е налична Услуга/Услуги и е притежавана, контролирана, поддържана и/или хоствана от www.hotelsb2c.com.


„Споразумението“
представлява съгласието между „Астрал Холидейз“ и Партньор относно взаимните им права и задължения предмет на настоящите Общи условия и се счита за сключено с приемането на последните от Партньора.


„Услуга“/„Услуги“
означава онлайн резервационна услуга за различни продукти и услуги.


„Доставчици на услуга/и“/„Доставчици“
са контрагенти и/или партньори на „Астрал Холидейз“, които предоставят използването на различни услуги и продукти.


„Условия“/„Общи условия“
представляват условията за използване на сайта www.hotelsb2c.com. и предлаганите в него услуги;


„Партньор“
означава всяко юридическо лице, ползващо услугите на www.hotelsb2c.com. и с което „Астрал Холидейз“ е подписало договор.


„Клиент”
на Партньора са потребител по смисъла на ЗЗП и/или юридическо лице, което се възползва от туристическите услуги предлагани от Партньора чрез www.hotelsb2c.com.;
„Договора“
е писмено съглашение между „Астрал Холидейз“ и юридическо лице, по силата на което последното получава възможност да използва www.hotelsb2c.com.;
„Резервация“
е резервация на услуга предлагана от системата;
„Резервация „в реално време”
представлява резервация на налична услуга в конкретният момент на резервиране маркирана с бутона „Резервирай“.
„Резервация „на заявка”
е заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ от администраторите на www.hotelsb2c.com.
„Условия за анулация“
– условия, които определят периода в който потребителят може да анулира резервация без да дължи неустойка/глоба, както и периодите в които потребителят дължи неустойка/глоба и нейният размер.

Всички гореизброени дефиниции ще се прилагат както за настоящите Общи условия, така и за всички политики и правила поместени на www.hotelsb2c.com.

 • Предмет на настоящите Общи условия
  • Настоящите правила представляват едновременно общите условия или условията на ползване на www.hotelsb2c.com, както и Споразумение между Партньора и „Астрал Холидейз“.
  • С използването на уебсайта www.hotelsb2c.com, Партньорите се съгласяват с всичко, написано в настоящите условия за ползване и декларират, че са прочели условията и са запознати с тях.
  • В случай че някоя и/или някои от разпоредбите в тези условия се окажат недействителни, то това не води до недействителността на други разпоредби от настоящите условия.
  • Настоящите уславия не изменят Договора, а го допълват, като имат отношение към използването на уебсайта www.hotelsb2c.com. В случай че някоя от разпоредбите в настоящите условия противоречи на разпоредба от Договора, се прилага разпоредбата от Договора.
 • Използване на Уебсайта
  • Използвайки www.hotelsb2c.com, Вие се съгласявате и декларирате:
   - Да използвате този Уебсайт, съгласно Условията на ползване и Договора;
   - Да не правите измамни и фалшиви резервации;
  • Услугите, налични на Платоформата, стават достъпни за Партньора само след въвеждане на име и парола, които се получават от последния след подписване на Договора с „Астрал Холидейз“.
 • Изявление за собственост
  • Всичко, което присъства на страниците на www.hotelsb2c.com е изключителна собственост на „Астрал Холидейз“. Всички авторски права върху съдържанието на www.hotelsb2c.com възникват на оригинерно основание за „Астрал Холидейз“.
  • Съдържанието на уебсайтa www.hotelsb2c.com, начинът на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собственост на „Астрал Холидейз“. Последните са създадени изцяло от „Астрал Холидейз“ и представляват обект на авторско право. Като такъв същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко нерегламентирано използване, в това число, но не само публикуване, преработване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa www.hotelsb2c.com, под каквато и да е форма, без изричното писмено съгласие на „Астрал Холидейз“, е забранено и представлява нарушение на закона.
  • Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на „Астрал Холидейз“ могат да бъдат използвани единствено и само от „Астрал Холидейз“.
  • Никой няма право да копира, публикува, насърчава, продава, дарява, интегрира и/или да се възползва по какъвто и да е начин от съдържанието, поместено на Уебсайта и/или марка, притежавана от „Астрал Холидейз“ без изрично писмено разрешение на последното.
  • Партньорите се съгласяват, че няма да използват устройство или софтуер в опит да се намесват в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
  • За всяко нерегламентирано използване по предходната точка, Партньорите са длъжни да обезщетят „Астрал Холидейз“ и/или съответното лице, чиито права са накърнени
 • .
 • Защита на личните данни.
  • „Астрал Холидейз Интернешънъл“ АД, ЕИК 203815332, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 56 (наричано по-нататък "Астрал Холидейз” и/или „Дружеството”), е администратор на лични данни.
  • „Астрал Холидейз“ обработва личните данни на Партньора в съответствие със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България ("ЗЗЛД"). Считано от 25 май 2018 г. личните данни на Партньоря ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и всички разпоредби, които ще заменят ЗЗЛД.
  • Освен данни за свои служители/представители, Партньорът ще предоставя на „Астрал Холидейз“ само лични данни на Клиенти, които са дали изричното си съгласие данните им да бъдат предоставени на „Астрал Холидейз“.
  • Личните данни, които се обработват, са данни, предоставени от Партньора във връзка:
   - с предоставяне на Услугите, които могат да бъдат резервирани чрез платформата www.hotelsb2c.com;
   - с Договора.
  • Личните данни включват: Име, Фамилия, Години, Националност, Мобилен/Стационарен телефон, Адрес, Електронна поща.
  • Предоставянето на лични данни на Клиенти от страна на Партньор, може да бъде само и единствено за целите на Договора и с оглед предоставянето на Услуги от „Астрал Холидейз“ на своите Партньори и съответно техните Клиенти.
  • При предоставяне на лични данни, Партньорите декларират, че:
   - Са получили изричното писмено съгласие на Клиента относно предоставянето на данните му на „Астрал Холидейз“;
   - Са уведомили Клиента относно всички права, които последният има във връзка с предоставянето на данните на „Астрал Холидейз“, както и в какви случай „Астрал Холидейз“ може да предоставя личните им данни на трети лица.
  • При предоставянето на данни относно представители/служители на Партньорите, данните на лицата ще бъдат обработвани от „Астрал Холидейз“ единствено за целите на Договора и предоставяне на услугите, предмет на настоящите условия. Без да предоставят такива данни на конкретни физически лица – представители/служители на Партньор, Партньорите няма да могат да се ползват от услугите, предлагани чрез www.hotelsb2c.com.
  • Данните, които Партньорите могат да предоставят относно свои служители са следните: Имена, Телефон, Имейл. Тези данни или част от тях могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено и само с цел предоставяне на услугите, предмет на Договора и предлагани от www.hotelsb2c.com.
  • Тези данни ще се съхраняват за срок от 5 години.
  • Служителите/представителите на Партньорите могат да възразят срещу обработването на данните им. Те имат право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от „Астрал Холидейз“ при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни, включително да искат изтриването, коригирането и актуализирането им, да забранят представянето им на трети лица и др. Те могат също така да поискат от „Астрал Холидейз“:

   - потвърждение за това дали отнасящи се до тях данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
   - съобщение до тях в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
   - информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до тях;
   - да заличат, коригират или блокират техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на лични данни;
   - да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с посоченото по-горе с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

   Всяко едно от горепосочените искания и/или уведомления може да бъде отправено писмено по пощата и/или по електронна поща до: „Астрал Холидейз Интернешънъл“ АД, Адрес: Република България, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 56, П.К. 4000, на Имейл: office.plovdiv1@astralholidays.bg

  • Партньорите се задължават да информират съответните свои представители/служители за правата им описани по-горе.
 • Способи за защита на личните данни
  • Поддържането на сигурността на данните означава гарантиране на поверителност, цялостност и наличност (за разрешени цели) на личните данни. Поверителност означава, че само лицата, които са оправомощени да използват данните, имат достъп до тях. Цялостност означава, че личните данни трябва да бъдат коректни и подходящи за целите, за които се обработват. Наличност означава, че оправомощените потребители трябва да имат достъп до данните, ако е необходимо за разрешени цели. Съответно, „Астрал Холидейз“ ще осигури подходящи мерки за защита срещу незаконна или неоторизирана обработка на лични данни и срещу случайната им загуба или унищожаване на лични данни. Тези принципи ще бъдат приложени чрез въвеждане на подходящи хардуерни и софтуерни мерки за защита, (включително въвеждане и контрол на системния достъп, ключалки, аларми, защитни стени и др.). „Астрал Холидейз“ разполага с процедури и технологии за поддържане на сигурността на всички категории лични данни от етапа на събирането им до етапа на унищожаването им.
 • Ограничаване на отговорност
  • „Астрал Холидейз“ не носи отговорност за непредоставяне на услугите от www.hotelsb2c.com при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира www.hotelsb2c.com.
  • „Астрал Холидейз“ не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Партньорите на www.hotelsb2c.com в резултат на ползването от тяхна страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.
  • С приемане на настоящите Общи условия Партньорите на www.hotelsb2c.com декларират, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.
  • „Астрал Холидейз“ не носи отговорност за пригодността на www.hotelsb2c.com към различните устройства, както и за всякакви технически проблеми, които биха могли да се появят при използването на www.hotelsb2c.com от Партньорите.
  • „Астрал Холидейз“ не носи отговорност за погрешна информация, предоставена от Доставчици на услуги, които услуги се предлагат от Уебсайта, в това число, но не само информация предоставена от Хотели, Хотелиери, други Туроператори и/или Туристически агенти, превозвачи и други.
  • „Астрал Холидейз“ не носи отговорност за качеството на услугите предоставяни от Доставчиците на услуги. Информацията относно конкретни услуги, е предоставена от съответния Доставчик на услугата и е публикувана на Уебсайта във вида и с характеристиките, които съответният Доставчик на услугата е предоставил на „Астрал Холидейз“. „Астрал Холидейз“ не носи отговорност и за всякакви инциденти по време на престоя на Партньорите в избрани от тях Хотели, както и за всички други действия на Хотелиерите и/или Доставчиците на други услуги.
 • Резервации и условия на резервиране
  • Всяка резервация „в реално време” или „на заявка” ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответната услуга, обект на тази резервация. При потвърждаване на резервацията www.hotelsb2c.com изпраща на Партньора потвърждение на резервацията по e-mail с номер на резервацията.
  • Отговорност на Партньора е да провери своята резервация и проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.
  • Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена в срок определен в Договора за ползване на системата подписан с Партньора.
  • Настаняването в хотела става посредством електронен ваучер, издаден от системата www.hotelsb2c.com и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Клиента, на чието име е направена резервацията.
  • „Астрал Холидейз“ си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ от хотела да извърши такова настаняване. В този случай „Астрал Холидейз“ се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град/курорт без доплащане. Ако Партньора, съответно Клиента на последния, не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки или обезщетение, като „Астрал Холидейз“ му възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
  • Промени на хотел, период, тип стая, изхранване, имена по резервации и анулации на резервации в реално време и на заявка могат да бъдат правени от Партньора преди срока за анулация без неустойки.
  • Промени на хотел, период, тип стая, изхранване, имена по резервации и анулации на резервации в реално време и на заявка след срока за анулация без неустойки са на база запитване и „Астрал Холидейз“ запазва правото си да откаже промяната или анулация, в случай че тази промяна или анулация бъде официално отказана от хотела.
  • Промени и Анулации на резервации без неустойка могат да бъдат правени от Партньора според сроковете описани в “Условия за анулации” на всяка една услуга предлагана в www.hotelsb2c.com.
  • След срока за анулация без неустойка упоменат в „Условия за анулации“ всяка една промяна или анулация на резервацията подлежи на глоба съгласно посочените условия в „Условия за анулации“.
  • При неспазване на „Условия за анулации“, разликата между сумата по платената от Партньора резервация и наложената глоба от хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Партньорът е направил своето плащане.
  • Всички цени обявени на сайта www.hotelsb2c.com са в евро /EUR/ или лева /BGN/, в зависимост от настройките, които е избрал Партньорът. Цените в www.hotelsb2c.com се калкулират според надценката /Margin/, които Партньорът сам залага в профила си в www.hotelsb2c.com.
  • „Астрал Холидейз“ не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на www.hotelsb2c.com.
  • Методите на разплащане са уредени между „Астрал Хоидейз“ и Партньорите в Договора.
  • Категоризацията на предлаганите хотели в www.hotelsb2c.com е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия закон във държавата, в която се намира хотела. Тази категоризация е с информационна цел и не е гаранция за качеството на предоставяните от хотела услуги.
 • Резервиране и издаване на самолетни билети
  • Следва да се има предвид, че в сила са клаузите на Монреалската конвенция, както и предшестващата я Варшавска конвенция. Тези клаузи са валидни за цялото пътуване, включително за всяка отсечка изцяло във вътрешността на страната на отпътуване или пристигане. Приложимата конвенция, както и допълнителните споразумения за превоз, включени в условията на тарифата, предвиждат ограничения в отговорността на авиокомпанията.
 • Приложим закон и юрисдикция
  • Всички спорове между Партньорите и „Астрал Холидейз“ се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени между страните ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.
 • Право да променяме тези условия
  • „Астрал Холидейз“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта www.hotelsb2c.com, заедно със съобщение за така направените промените в Общите условия. Партньорите следва да преглеждат редовно условията за ползване, за да се запознават допълнително за промени в тях.
  • „Астрал Холидейз“ си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности свързани с www.hotelsb2c.com, като за това не е необходимо да уведомява Партньорите.

Настоящите Общи условия са в сила от 23.01.2018 г.

назад